St. Jodern Kellerei

Vinárstvo vo Visperterminen má veľmi dlhú tradíciu. Na základe archeologických nálezov bolo preukázané, že už Kelti boli činní vo vinárstve vo Visperterminen. Ďalšie náznak o keltskom pôvode je fakt, že staré víno vo Wallis pochádza z oblasti dnešného Francúzska. Vznik St. Jodern pivníc bol daný zmenou životných podmienok obyvateľstva, ktoré dali vínu iný význam. Víno bolo stálym spoločníkom v práci a na ústupe iným nápojom. Spotreba vína sa znížila. Koncom 70.rokov prišiel veľký zisk z vínnej úrody. Na základe tejto udalosti, bolo rozhodnuté zriadiť v roku 1979 vinárstvo vo Visperterminen. Po dobu 30 rokov sú v St. Jodern Kellerei Visperterminen vyrobiť víno vína z najvyššie položenej vinice v Európe. Dnes patrí vína z pivníc St. Jodern Visperterminen medzi špičkové vína v Európe.