Cave de la Tour

Od roku 1985 prevádzkujú Leo a Romaine Mengis-Fellay vinárstva v kantóne Wallis, ktoré sa vyvíjalo veľmi postupne. Najprv došlo k prenájmu viníc v najlepších lokalitách a neskôr začal proces výroby vína a uvádzania na trh. Od roku 1995 vyrába víno podľa vlastného procesu. Aby bolo možné ponúknuť zákazníkom typické odrody vín, udržiava sa vo vybraných lokalitách Sierre, Salgesch, Leuk, Visp a Visperterminen pôda prispôsobená pre vínnu révu v kantóne Wallis.