Les Fils Maye

Členovia rodiny vinárstvo Les Fils Maye sa teraz starajú o cca 30 hektárov viníc v najkrajšej oblasti Wallis, vrátane slávneho „Clos de Balavaud“. Vinárstvo bolo založené v roku 1889 a je jedným z najstarších vo Švajčiarsku. Hrá dôležitú úlohu pri kultivácii a lisovanie hrozna celého regiónu. Jeho uznávaná povesť je založená na vynikajúcej kvalite svojej produkcie a meno oceňujú znalci vín. Výber odrôd, ochrana životného prostredia a predchádzanie predávkovania pesticídy a hnojivami, skúmanie stromov, ich potreby živín, prispôsobenie sa odrodám hrozna je náš všetok výskum, ktorým sa zaoberáme. Aký úžasný pocit pri odhalení harmónie nové odrody hrozna. Všetko prispieva k obohateniu kvetinové rozmanitosti vôní, intenzity chuťou, osobnosti vína a nakoniec vylepšenia zážitku. Vinič je náš vesmír, Wallis náš svet a víno naša planéta. Sľubná budúcnosť má svoje korene v minulosti.