Chevalier Bayard

Ako rodinná firma tretej generácie pokračujeme v rodinnej tradícii dedka Jeremiáša Bayard a prinášame nové know-how. Sme rodinný podnik s úzkym kontaktom s našimi zákazníkmi a miestnymi partnermi. Umenie, kultúra a spoločenský život je u nás. Okrem členov rodiny sú dodávateľmi hrozna tiež ľudia z regiónu. Neustále sa snažíme optimalizovať kvalitu našich vín. To minimalizuje používanie prípravkov na ochranu rastlín prostredníctvom týždenné kontroly viniča. Naši vinári sú tiež povzbudzovaní a podporovaní k tomu, aby riadili svoje vínnej révy udržateľným a prirodzeným spôsobom. Pri novo vysadených rastlín je ideálna odroda viniča stanovená pomocou podrobných analýz polohy a pôdy. Varen sa nachádza na terase nad Pfynwald v Pfyn / Finges. Táto jedinečná krajina je charakteristická množstvom slnka, nízkych zrážok a vápenitú pôdou. Orientácia a sklon pozemkov na južnom svahu uprednostňuje vznik hlbokého koreňového systému, ktorý umožňuje výrobu zložitých vín.