GDPR

Ochrana a spracovanie osobných údajov

1.1. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje spracovávame na účely plnení našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých medzi nami a vami. Na tento účel môžu byť vaše osobné údaje sprístupňované ďalším subjektom (najmä dopravcom a prevádzkovateľom platobných systémov).

1.2. Spracovanie osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení. Vaše osobné údaje spracovávame tiež za účelom ďalšieho ponúkania nášho tovaru a služieb prostredníctvom obchodných oznámení.

1.3. Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu. Na základe vášho súhlasu udeľovaného na dobu neurčitú spracovávame vaše osobné údaje tiež na účely:

1.3.1. vedenie vášho používateľského účtu v našom internetovom obchode,

1.3.2. vedenie databázy zákazníkov.

1.4. Rozsah spracovanie osobných údajov. Osobnými údajmi, ktoré spracovávame, sú:

1.4.1. meno a priezvisko,

1.4.2. dátum narodenia,

1.4.3. adresa,

1.4.4. e-mailová adresa,

1.4.5. telefónne číslo,

1.4.6. identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,

1.4.7. IP adresa.

1.5. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov. Kedykoľvek môžete vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení, rovnako ako môžete kedykoľvek odvolať svoj skorší súhlas so spracovaním osobných údajov za iným účelom.

1.6. Práva subjektu osobných údajov. Ohľadom vašich osobných údajov máte ďalej právo:

1.6.1. žiadať opravu nesprávnych či neaktuálnych osobných údajov,

1.6.2. žiadať informácie o spracovaní vašich osobných údajov, za ktorých poskytnutie od vás môžeme žiadať úhradu nevyhnutných nákladov,

1.6.3. žiadať vysvetlenie alebo nápravu v prípade, že sa domnievate, že vykonávame spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom.

1.7. Použitie cookies. Pri používaní nášho internetového obchodu môže dochádzať na ukladanie súborov cookies do vášho zariadenia. Ich použitie môžete kedykoľvek odmietnuť nastavením vášho zariadenia príslušným spôsobom.